Inschrijven

Gaaf dat je je wilt inschrijven bij D.S.J.V. Groover! Je kunt je op deze pagina digitaal inschrijven. Na je inschrijving ontvang je hier per mail een bevestiging van.

Met deze inschrijving ga je akkoord met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van D.S.J.V. Groover.
Deze documenten zijn opvraagbaar bij het bestuur.

Ja Nee
Ja Nee


Ja Nee


NL ENDoorlopende SEPA machtiging
Met het digitaal ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming aan D.SJ.V. Groover om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van DSJV Groover.
Ondergetekende gaat ermee akkoord dat DSJV Groover eenmaal per jaar de contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, afschrijft. Ondergetekende gaat er tevens mee akkoord dat DSJV Groover alle gemaakte kosten, zoals deelnamekosten voor activiteiten, verenigingsaankopen etc., zal afschrijven.
DSJV Groover zal u op de hoogte stellen van de incasso en het totaalbedrag, ten minste zeven dagen voorafgaand aan de incasso. De incasso geschiedt ten hoogste twaalf keer per jaar.
Als u het niet eens bent met de hoogte van deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank nadat het bedrag is afgeschreven. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ja Nee